Gebruiksvoorwaarden

Het materiaal dat op de Erfgoedbank staat, is te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Beelden kunnen hiertoe in lage resolutie gedownload worden. De gebruiksrechten van al het beschikbare materiaal berusten bij de aangegeven collectiehouder of bij externe rechtenhouder(s). Voor elk gebruik buiten de persoonlijke kring,  waaronder publieke presentatie, publicatie, gebruik op andere website of gebruik voor commerciële doeleinden, dient daarom steeds toestemming gevraagd worden aan de collectiehouder. Dit kan o.m. via het aanvraagformulier op de objectfiche (onder knop 'hoge resolutiekopie'). De rechtenhouder beslist vrij of en onder welke voorwaarden deze toestemming wordt verleend. Bij elk publiek hergebruik van materiaal afkomstig van deze website dienen de url www.waaserfgoed.be en de collectiehouder duidelijk te worden vermeld.

Deelcollectie Het Vrije Waasland: rechten- en gebruiksvoorwaarden 
 
Rechtenstatus
 
Erfgoedcel Waasland wil Het Vrije Waasland - belangrijke, historische bronnenmateriaal voor het Waasland - conserveren, ontsluiten en verspreiden door middel van digitalisering. Hiervoor werkte de Erfgoedcel Waasland samen met de (collectiebeherende) instellingen Bibliotheca Wasiana, K.O.K.W. en de Stad Sint-Niklaas. In de verschillende jaargangen van Het Vrije Waasland zijn een groot deel van de artikels, foto’s en  illustraties enkel met een voornaam, initialen of helemaal niet ondertekend. In België zijn anonieme werken auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na publicatie. In sommige gevallen is er individueel auteursrecht van toepassing. Individuele schrijvers, fotografen en illustratoren of hun erfgenamen kunnen tot 70 jaar na het overlijden van de auteur rechten doen gelden. Erfgoedcel Waasland, Bibliotheca Wasiana, K.O.K.W. en de Stad Sint-Niklaas kunnen daarom niet garanderen dat de gedigitaliseerde jaargangen van Het Vrije Waasland daadwerkelijk vrij zijn van auteursrechten. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben op de gedigitaliseerde artikels, foto’s en  illustraties uit Het Vrije Waasland, kunnen zij contact opnemen met de Erfgoedcel Waasland via erfgoedcel@interwaas.be.
 
Hergebruik
 
De gedigitaliseerde jaargangen van Het Vrije Waasland die op de Erfgoedbank staan, zijn  te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De gebruiksrechten van de beschikbare jaargangen berusten bij de aangegeven collectiehouder. Voor elk gebruik buiten de persoonlijke kring,  waaronder publieke presentatie, publicatie, gebruik op andere website of gebruik voor commerciële doeleinden, dient steeds toestemming gevraagd worden aan de collectiehouder. De collectiehouder beslist vrij of en onder welke voorwaarden deze toestemming wordt verleend. Zelfs als de collectiehouder toestemming verleent om het materiaal te gebruiken dient de gebruiker de gereproduceerde artikels, foto’s en  illustraties zelf alsnog na te gaan of er geen auteursrechten op het bewuste materiaal rusten. Ook wordt de gebruiker verzocht om bij het distribueren de zogenaamde derde partijen te wijzen op de onduidelijke rechtenstatus van het materiaal.
De gebruiker van de gereproduceerde artikels, foto’s en  illustraties uit Het Vrije Waasland is steeds als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van het materiaal en zal Erfgoedcel Waasland en de betrokken (collectiebeherende) instellingen Bibliotheca Wasiana, K.O.K.W. en de Stad Sint-Niklaas vrijwaren van alle aanspraken van derden gebaseerd op dat gebruik. Aanvragen voor hergebruik van de gedigitaliseerde jaargangen van Het Vrije Waasland gebeuren  via het aanvraagformulier op de objectfiche (onder knop 'hoge resolutiekopie'). Bij elk publiek hergebruik van de gedigitaliseerde jaargangen van Het Vrije Waasland dient www.waaserfgoed.be én de collectiehouder duidelijk te worden vermeld.
Delen Facebook Twitter Delicious Send to a friend