Over deze website

Hoe werkt de Erfgoedbank Waasland?

De Erfgoedbank Waasland is een initiatief van de Erfgoedcel Waasland. Deze organiseert en coördineert acties rond het erfgoed in de acht steden en gemeenten van haar werkingsgebied: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. De erfgoedcel beheert zelf echter geen eigen collectie, maar biedt via de Erfgoedbank de mogelijkheid aan partners om hun collecties publiek te ontsluiten. Concreet betekent dit dat elke partner zelf beslist welk materiaal hij digitaliseert of laat digitaliseren door de erfgoedcel en zelf dit materiaal beschrijft in het collectiebeheersysteem van de Erfgoedbank. Dit materiaal kan dan online komen.

De website werd gelanceerd op donderdag 25 november 2010. Op dit ogenblik werd nog volop gewerkt aan de website. In de loop van de komende weken wordt verder gewerkt aan de functionaliteiten, zal de performantie (snelheid) nog verbeteren en worden nog honderden foto's e.d. opgeladen.

Wat komt online?

Op de Erfgoedbank vind je in de eerste plaats materiaal waarvan de partners vinden dat het belangrijk is om dit meer toegankelijk te maken. Dat kan om allerlei redenen: omwille van het onderwerp of de ouderdom, omdat het een beeld geeft van de eigen collectie, omdat het materiaal beter te doorzoeken zou zijn... De kerngedachte is steeds de volgende: erfgoed is van en voor iedereen, dus als we het beter toegankelijk kunnen maken dan proberen we dat. Elke partner beslist zelf hoe ver zij daarin kan of wil gaan: het materiaal online plaatsen vraagt immers behoorlijk wat werk, alleen al wat het sorteren van de tien- of honderdduizenden documenten in de collectie betreft. Wat je hier ziet, zal dus altijd slechts het topje zijn van de ijsberg aan erfgoed dat zich bevindt in de collecties van heemkundige kringen, archieven, privépersonen... die aan de Erfgoedbank meewerken. Neem zeker contact op met de partner in kwestie als je nog meer informatie zoekt over een specifiek onderwerp of over de collectie!

Wat komt niet online?

Materiaal waarvan geweten is dat hier nog rechten op rusten, zoals gepubliceerde boeken of foto's van gekende fotografen, komen doorgaans niet online. Dit materiaal mag immers niet zondermeer publiek gemaakt worden. Ook materiaal dat erg gelijkaardig is (100 foto's van dezelfde kermis, stapels huishoudelijke rekeningen) zal je minder snel terugvinden. Dit materiaal kan natuurlijk een belangrijke erfgoedwaarde hebben, maar voor de website kiezen we er voorlopig nog voor om eerst de focus te leggen bij het prikkelen en het bieden van een divers aanbod. Voor diepgaand onderzoek verwijzen we je graag door naar de collectiehouders.

Hergebruik

Het materiaal dat op de Erfgoedbank staat, is te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Daarom kan je van alle beelden ook een kopie in lage resolutie downloaden, en kan je via 'Mijn erfgoed' een persoonlijke selectie uit de bank aanleggen. Voor elk ander gebruik, zoals publieke presentaties, pers, publicaties of gebruik op andere websites, moet steeds toestemming gevraagd worden aan de collectiehouder. Overtreding hiervan kan aangeklaagd worden door de collectiebeheerder. Voor niet-persoonlijk hergebruik kan je via de objectfiche een hoge resolutiekopie aanvragen. Daarbij geef je ook aan voor welk doeleinde je deze kopie zou gebruiken. Toestemming voor hergebruik voor niet-commerciële doeleinden of voor de pers wordt relatief sloepel verleend, op voorwaarde dat correct verwezen wordt naar de collectie van herkomst.

Delen Facebook Twitter Delicious Send to a friend