De kernpartners stellen zich voor

Partners

De Erfgoedbank Waasland wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van de vele partners die hun collecties hier open stellen voor het publiek.
 

Bibliotheca Wasiana

De Bibliotheca Wasiana is een bewaarbibliotheek en documentatiecentrum dat alles wat gedrukt, geschreven of opgenomen is over het culturele leven in het Land van Waas wil bewaren en beschikbaar stellen. Het bewaart een uiteenlopende documentaire collectie, gaande van krantenknipsels, kaarten en affiches tot prentbriefkaarten, foto’s en LP’s. Daarnaast bewaart de Bibliotheca Wasiana ook alle boeken van Anton van Wilderode en Tom Lanoye, strips van Nero en een gevarieerde collectie Reynaert-materiaal. De catalogus is online raadpleegbaar via de catalogus van de stadsbibliotheek.

Erfgoedcel Waasland

De Erfgoedcel Waasland zet zich in voor het goede behoud, beheer en ontsluiting van het erfgoed in de regio Beveren, Kruibeke, Lokeren, Temse, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster. Hiervoor organiseert het in samenwerking met de Wase erfgoedorganisaties en gemeentebesturen allerhande projecten voor het publiek. M.a.w. de Erfgoedcel Waasland wil zo veel mogelijk Waaslanders warm maken voor het rijke Erfgoed in het Land van Waas. Daarnaast biedt ze ook ondersteuning aan alle enthousiaste erfgoedvrijwilligers en erfgoedprofessionals. Ze gaat samen met hen op zoek naar hoe de zorg voor het erfgoed kan gebeuren. De Erfgoedcel Waasland beheert de Erfgoedbank.

Gemeente Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht verwierf afdrukken van een groot aantal foto’s van fotograaf John Tulpinck uit het begin van de 20ste eeuw. Hij was werkzaam in Burcht. Daarnaast verrijken enkele schenkingen de gemeentelijke collectie van gegevens over het verenigingsleven, volksfeesten, postkaarten, doodsprentjes,… De werkgroep Cultureel Archief verwerkt en selecteert krantenartikels, promotiemateriaal, foto’s en voorwerpen met betrekking tot alle aspecten van het dagelijks leven in Zwijndrecht.

Gemeentearchief Beveren

In het Gemeentearchief Beveren berusten de bestuurlijke en administratieve gegevens van de fusiegemeente Beveren en van de vroegere gemeenten Beveren-Waas, Kieldrecht, Doel, Melsele, Haasdonk, Verrebroek, Kallo en Vrasene. De nadruk ligt op documenten uit de 19de en 20ste eeuw, maar het archief bevat ook materiaal uit de 18de en de 17de eeuw. De aktes burgerlijke stand 1796-1909 zijn er digitaal raadpleegbaar. Daarnaast bouwt het archief het Documentatiecentrum Fort Liefkenshoek uit, met archiefdocumenten, kaarten, plannen, publicaties en documentatie over het fort en de Tachtigjarige Oorlog. Het archief beheert ook feitelijk de  collecties van de Gemeente Beveren, waaronder een grote collectie schilderijen van Ciamberlani.

Gemeentearchief Sint-Gillis-Waas

Het gemeentearchief bewaart in de eerste plaats het modern archief (1796-1977) van Sint-Gillis-Waas en de drie deelgemeenten De Klinge, Meerdonk en Sint-Pauwels. Je vindt er belangrijke documenten aangemaakt door de gemeentebesturen bij het uitoefenen van hun taken. Verder beheert het archief enkele stukken oud archief uit Sint-Gillis-Waas, zoals parochieregisters en resolutieboeken.

Gemeentearchief Temse

Behalve het bestuurlijk en administratief archief van de gemeente, herbergt het Gemeentearchief Temse ook enkel belangrijke deelarchieven: het archief Clement De Landtsheer, het Hinderdael-archief, de archiefcollectie van de gebroeders Van Raemdonck en het Boelarchief. Daarnaast bewaart men ook een aantal oude lokale kranten, een grote collectie bidprentjes en heel wat foto- en filmmateriaal over Temse. De archivaris houdt ook boeken en documentatie bij over uiteenlopende onderwerpen.

Heemkundige Kring 'Braem'

De Heemkundige Kring Braem spitst zich toe op het documenteren van de geschiedenis van Elversele. De kring bewaart een voorwerpencollectie en een documentatiecentrum waaronder zich  ondermeer een fotocollectie bevindt van het leven in de streek. Men publiceert ook een tijdschrift over het erfgoed en de geschiedenis van de regio, en gelegenheidspublicaties.

Heemkundige Kring 'De Kluize'

De Heemkundige Kring De Kluize specialiseert zich in het verzamelen van foto’s en prentkaarten uit de regio Sint-Gillis-Waas. Deze kring is onderverdeeld in vier afdelingen: De Klinge, Meerdonk, Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels. In totaal  beschikt men over ruim 12.000 foto’s (sommige origineel, andere in kopie) die de lokale geschiedenis ruimschoots illustreren. Een deel van dit materiaal wordt ook ontsloten via Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie (www.museuminzicht.be).

Heemkundige Kring d'Euzie

De Heemkundige Kring focust zich op het behoud en beheer van erfgoed met betrekking tot Kemzeke, Klein-Sinaai, Koewacht en Stekene. Vanuit deze optiek beheert ze het Museum Oud-Station (Stekene), waar ze een uitgebreide archief- en documentaire collectie huisvest en expertise uitgebouwd heeft in de restauratie van schilderijen. Jaarlijks organiseert de Heemkundige Kring d’Euzie ook twee tentoonstellingen over het Stekense erfgoed.

Heemkundige Kring Moerbeke-Waas

De Heemkundige Kring  Moerbeke-Waas heeft tot doel de geschiedenis van de gemeente en haar bewoners bekend te maken. Het streefdoel is daarom alles wat met de geschiedenis, gewoonten en folklore te maken heeft te documenteren en publiek te maken via publicaties of activiteiten.

Heemkundige Kring Nieuwkerken 200/700

De Heemkundige Kring Nieuwkerken 200/700 stelt zich als doel het bewaren van erfgoed van Nieuwkerken-Waas (archief en voorwerpen) en het registreren van het volksleven in Nieuwkerken-Waas vroeger. De vereniging beschikt hiervoor intussen over een uitgebreid archief met dia- en fototheek over het lokale familie- en verenigingsleven. Daarnaast houdt men een museum open rondde pijlers landbouw, klompenindustrie en middenstand. Beroepen als schoenmaker, kleermaker en kapper komen aan bod. Er lopen ook jaarlijks thematische tentoonstellingen.

Hertogelijke Heemkundige Kring Land van Beveren

De Hertogelijke Heemkundige Kring Land van Beveren richt zich tot de studie van de geschiedenis, de heemkunde en het erfgoed van de gemeente Beveren en omstreken, en voor het behoud van historische, heemkundige, culturele en historisch-landschappelijk waardevolle elementen. Deze geschiedenis wil ze uitdragen naar het publiek door het verzamelen van voorwerpen, documentatie en ander materiaal over deze werkgebieden.

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas is één van de oudste historische kringen van Vlaanderen. Opgericht in de 19de eeuw door notabelen uit Sint-Niklaas, heeft zij vanaf dat moment intensief objecten, documenten (waaronder een collectie kaarten en plannen) en boeken over het Waasland verzameld. Deze zijn gehuisvest en deels publiek toegankelijk in het Mercatormuseum te Sint-Niklaas. In de Zamanstraat bevindt zich ook de leeszaal, waar talrijke boeken, tijdschriften en genealogische bronnen kunnen worden geraadpleegd.

Particuliere collecties

Verschillende particulieren namen doorheen de jaren contact op met de Erfgoedcel Waasland of met één van de erfgoedbankpartners met materiaal dat zij breder bekend wilden maken. Dit ging soms om een enkele foto, soms over een uitgebreide collectie. Bovendien gingen we soms zelf op zoek naar particulier materiaal rond bepaalde thema's. De Erfgoedcel Waasland wil ook in de toekomst een belangrijke plaats geven aan het erfgoed dat niet in een 'professioneel' kader wordt bewaard.

Reynaertgenootschap vzw

Het Reynaertgenootschap werkt regionaal, landelijk én internationaal rond Reynaert in de breedste zin van het woord: activiteiten, studie, promotie, Reynaertcentra, Reynaertroutes… Als kerntaken heeft zij: de publicatie van het tijdschrift Tiecelijn, het bijhouden van een foto- en knipselarchief, de studie en archivering van Reynaertgrafiek en de digitale ontsluiting van de werking.

Stadsarchief Lokeren

Het stadsarchief bewaart bestuurlijke en administratieve documenten die werden geproduceerd op het huidige grondgebied van Lokeren, inclusief de deelgemeenten Eksaarde en Daknam. Het oudste archiefstuk dateert uit 1348. Er worden ook heel wat foto’s, prenten en affiches bewaard, naast kaarten en plannen, documenten van Lokerse personen, verenigingen en bedrijven, publicaties, (week)bladen en tijdschriften.

Stadsarchief Sint-Niklaas

Het stadsarchief bewaart de archieven van Sint-Niklaas en van de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. Het bezit ook charters en registers van de Sint-Nicolaasparochie en een verzameling films en foto’s. Het archief beschikt over een eigen conservatieatelier en ontsluit zijn erfgoed door publicaties, DVD’s, tentoonstellingen en deelname aan andere projecten. In de leeszaal zijn ingebonden fotokopieën van parochieregisters en tafels van burgerlijke stand en bevolking te raadplegen, naast een collectie bidprentjes en rouwbrieven.

Stedelijke Musea Sint-Niklaas

De Stedelijke Musea brengen met een uitgelezen selectie van voorwerpen, documenten, beeld en geluid de rijke geschiedenis van Sint-Niklaas en het Waasland tot leven. De permanente collectie brengt de drie verhaallijnen ‘mens en materie', ‘mens en machine' en ‘mens en lichaam' tot leven. Daarnaast beheren de musea een uitgebreide voorwerpencollectie en beschikt het over een open depotruimte. De Salons voor Schone kunsten belichten dan weer voornamelijk beeldende kunsten van de 16de tot de 20ste eeuw.

Volkskunstgroep Boerke Naas

Boerke Naas is een volkskunstgroep met een brede waaier van activiteiten: volksdans, volkszang, kunstambachten, volksmuziek en vendelzwaaien. De groep is gesticht in 1949 en is nog steeds actief. Op de website www.boerkenaas.be kan u bij het onderdeel 'agenda' lezen waar en wanneer er optredens van Boerke Naas gepland zijn.

Delen Facebook Twitter Delicious Send to a friend