Een blik achter de schermen

Gemeente Stekene en Heemkring d'Euzie digitaliseren oude kaarten

In 2011 kwam bij de gemeente Stekene een reeks negentiende-eeuwse kaarten aan het licht die bijzondere inzage geven in de geschiedenis van de gemeente. Het gaat om overzichtskaarten van de waterlopen van Stekene en Kemzeke uit het begin van de 19de eeuw, een atlas van de waterlopen van Stekene uit 1851 en een atlas van het zogenaamde “primitieve kadaster” van de gemeente uit de periode 1820-1880. De kaarten brengen percelen, wijken en waterlopen in kaart. Ze werden destijds ondermeer opgemaakt om gebruikt te kunnen worden voor het innen van belastingen. De kaarten zijn zowel lokaal als historisch waardevol door de periode waarin ze werden gemaakt. Ze vormen immers de vroege voorlopers van het huidige kadaster, dat pas later in de 19de eeuw werd opgetekend, en van de Atlas van onbevaarbare waterlopen, die er pas in 1877 kwam.

Toen de Erfgoedcel Waasland in 2012 op zoek ging naar historische kaarten van de streek om online te brengen op de Erfgoedbank Waasland werd al snel beslist dat ook de kaarten van Stekene op de website zouden komen. De gemeente werkte daarvoor nauw samen met de Heemkundige Kring d’Euzie. De heemkundige kring scande de kaarten zorgvuldig in en beschreef ze, waarna ze ook op de erfgoedbank konden worden geplaatst. Dit was meteen ook een belangrijke beschermende maatregel voor de kwetsbare kaarten. Nu ze digitaal geraadpleegd kunnen worden, kunnen de originele kaarten veilig verpakt worden en lopen ze minder kans op beschadiging.

De kaarten vind je terug in de cartografishce collectie van het gemeentearchief Stekene.

Delen Facebook Twitter Delicious Send to a friend