Een blik achter de schermen

Overstromingsgebied in beeld gebracht

Ter hoogte van Kruibeke mondt de Rupel uit in de Schelde. Op deze strategisch gekozen plek werd het grootste gecontroleerde overstromingsgebied (GOG) van Vlaanderen ingericht. Dat zijn de Polders van Kruibeke, die ruim 600 hectare omvatten. Sinds 2003 werd de inrichting van deze polders ingrijpend veranderd, om hen te laten dienstdoen als opvangbekken bij uitzonderlijk hoge waterstand. Een à tweemaal per jaar, bij het samenvallen van storm- en springtij, stroomt overtollig Scheldewater het gebied binnen en ontlast het zo de rest van het Scheldebekken. Zodra het GOG in werking treedt, is de kans op overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren vijf keer kleiner.

Tegelijk ontstaat een uniek natuurgebied waar wandelaars en fietsers naar hartenlust van kunnen genieten. Het gros van het jaar ligt het GOG er rustig bij. Voor talloze planten en dieren is dit een uitgelezen habitat, dankzij de gevarieerde natuurinrichting. Een gedeelte van het overstromingsgebied herbergt straks getijdennatuur (in het gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG)), een ander deel wordt wetland. Zo geeft het project een impuls aan authentieke Scheldenatuur. In totaal herbergt het gebied 300 hectare slikken en schorren, 150 hectare weidevogelgebied en 92 hectare elzenbroekbossen.

Het grootste deel van de werken hier ligt intussen al achter de rug. De wandelpaden werden ook al opengesteld voor het publiek.

In 2004 startte de lokale fotograaf Marcel Vernimmen met het in beeld brengen van de werken in het GOG. Een selectie van zijn omvangrijke fotoreportage is nu ook opgenomen op de Erfgoedbank Waasland. Gaandeweg komen hier nog beelden bij. Je vindt de selectie hier.

Delen Facebook Twitter Delicious Send to a friend