Ontdek de veelzijdigheid van het Wase erfgoed!

Beverse polders

Het Land van Beveren is sinds mensenheugenis verbonden met de polders. Polders kwamen en gingen, grote investeerders pasten nieuwe technieken toe in de uitbating van landbouwgebied en uiteindelijk nam de havenindustrie steeds meer de plaats van de landbouw in. Deze tentoonstelling brengt beelden samen van een eeuw Beverse polders.

In het noorden van de gemeente Beveren liggen de zeer vruchtbare Scheldepolders van de linkeroever. Oorspronkelijk waren dit natte veenlanden met hier en daar iets hoger gelegen droge plaatsen, waar zeker vanaf de 12de eeuw aan veenontginning (ook moernering genoemd) werd gedaan. De aanleg van dijken moest het land beschermen tegen overstromingen van de Zeeschelde en drong ingesneden riviergeulen terug, om plaats te maken voor landbouwgrond en bewoning. Zo ontstonden de eerste polders, in de betekenis van land waar de mens de waterstand zelf beheerst, m.a.w. land "gewonnen" op het water. Deze polderzone wordt in het zuiden begrensd door een oude duinenketen die ten noorden van Melsele, Beveren en Vrasene verder westwaarts loopt.

De inpoldering begon hier dus al tijdens de middeleeuwen, ondermeer onder invloed van investeerders van buiten de regio. Polderlandbouwers ontwikkelden namen in de vroegmoderne periode meer de touwtjes in eigen handen en ontwikkelden een vroege vorm van kapitalisme. Door de aanleg van grote graanschuren konden ze hun volledige oogst maandenlang binnenhouden, tot de marktprijzen stegen en ze het graan aan maximale winst konden gaan verkopen.

Grote overstromingen en vooral de Tachtigjarige Oorlog maakten de inpolderingen deels ongedaan, maar tijdens de latere 17de, 18de en 19de eeuw werden door lokale investeerders en ook door bijvoorbeeld de hertogen van Arenberg grote delen van de polders opnieuw ingepolderd tot o.a. de Melselepolder, Beverenpolder, Grote en Kleine Doelpolder, Sint-Annapolder, Ketenissepolder, Kallopolder, Oud- en Nieuw-Arenbergpolder, Prosperpolder en, net over de grens in het begin van de 20ste eeuw, de Hedwigepolder.

Sinds de komst van de Antwerpse havenindustrie zijn de Beverse polders het strijdtoneel geworden voor bewoners, landbouwers, actiegroepen, milieuverenigingen en industrie. Al verschillende decennia wordt landbouwgrond vervangen door industriegebied. De debatten wakkerden de laatste jaren nog meer aan door de verregaande onteigening van de polders, om plaats te maken voor industrie maar ook voor natuurcompensatiegebieden. De meningen hierover zijn alvast verdeeld, maar niemand kan ontkennen dat de polders een grote omwenteling meemaken.

In deze tentoonstelling bundelden we beelden van de Beverse polders tijdens de 20ste eeuw in al hun variatie: landbouw, bevolking, polderleven en industrie. Dankzij enkele bijzondere foto's en dia's, waaronder de collectie van Lucien Maes uit de jaren 1960-1970, krijgen we ook de intussen verdwenen polders opnieuw te zien.

(Een goed basisoverzicht over de poldergeschiedenis vind je op http://polderblues.be/erfgoed/polder/polder.htm)

Bekijk tentoonstelling
Delen Facebook Twitter Delicious Send to a friend