Ontdek de veelzijdigheid van het Wase erfgoed!

Polderambachten

In en langs de polder bloeiden ook verschillende typische ambachten. De voornaamste waren de wijmenteelt, het mandenvlechten en de klompenmakerij. Wijmen groeiden in de drassige polderbodem en werden gebruikt als basis voor manden die tot in het buitenland geëxporteerd werden, terwijl klompen vaak gemaakt werden van het hout dat op de polderdijken groeide. Beide ambachten verdwenen in de tweede helft van de vorige eeuw echter bijna volledig van het toneel...

Blokmakerij

In heel het Waasland werden klompen vervaardigd, waarbij het hout dat op de dijken groeide dankbaar gebruikt werd. Klompen waren bovendien lange tijd een noodzakelijk kledingstuk om in de modder op het veld te kunnen werken. Ze werden daarnaast ook geëxporteerd naar binnen- en buitenland. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden trouwens heel wat mannen ingeschreven als blokmakers, om op die manier te ontsnappen aan een verplichte tewerkstelling in Duitsland.

Wijmenteelt

In de drassige bodems van Eksaarde, Kieldrecht, Kruibeke, Bazel en Rupelmonde verdienden mensen (deels) de kost met wijmenteelt en/of mandenvlechterij. De wijmen (wilgentwijgen) werden gesneden en samengebonden volgens grootte. Daarna werden ze afgekookt en geplekt om ze van de schors te ontdoen. De bleke twijgen werden vervolgens gevlochten tot manden, die tot in de jaren 1950 verscheept werden naar het buitenland. De komst van kunststof betekende echter het einde van de mandenmakerij als economisch rendabele activiteit.
 

Bekijk tentoonstelling
Delen Facebook Twitter Delicious Send to a friend