Erfgoedcel Waasland: Particuliere Collectie Marc Clarysse

Verschillende particulieren namen doorheen de jaren contact op met de Erfgoedcel Waasland of met één van de erfgoedbankpartners met materiaal dat zij breder bekend wilden maken. Dit ging soms om een enkele foto, soms over een uitgebreide collectie. Bovendien gingen we soms zelf op zoek naar particulier materiaal rond bepaalde thema's. Erfgoedcel Waasland wil ook in de toekomst een belangrijke plaats geven aan het erfgoed dat niet in een 'professioneel' kader wordt bewaard.

Contacteer de Erfgoedcel Waasland

Collecties

Inladen...

Objecten

Inladen...