Marktdag op de Grote Markt, Sint-Niklaas

Marktdag op de Grote Markt, Sint-Niklaas

BWMAP2939_20110101_057

De donderdagse markt. Wat opvalt is de eenvormigheid van de kramen : houten skelet en zeildoek. De nadruk ligt op de producten, niet op de presentatie. De oorlogsjaren liggen waarschijnlijk nog niet ver achter ons. Zijn het auto's van de jaren '50 of betreft het hier al de jaren '60 ?
foto
Sint-Niklaas
1950 tot 1960