Onze-Lieve-Vrouw-kerk van Daknam

Onze-Lieve-Vrouw-kerk van Daknam

WAS001000053

De oudste vermelding van de kerk dateert van 1156. De smalle zuidelijke zijbeuk en de verlenging van het koor werden pas in de 15e eeuw uitgevoerd. Helaas ging een groot gedeelte van deze Romaans en deels Gotische kerk begin 17e eeuw in een brand verloren. Bij de restauratiewerken aan het eind van de 18e eeuw werden de Romaanse vensters geopend en de sacristie en het voorportaal bijgebouwd. Een pittoresk element vormt zeker het “afroeptorentje” of de “pui”, dat net als de kerkhofmuur witgekalkt is. Ook het vagevuur aan het kooreinde van de kerk is een prachtig kunstwerk. Bezienswaardigheden in de kerk zijn de afsluiting van de doopvont (1690), de biechtstoel en de predikstoel (1690). Ook het orgel is historisch attractief (1680) : in 1784 werd het van Beveren naar Daknam gebracht. Bijzonder mooi is tevens het glasraam met de calvarieberg en de schenkers uit 1640.
foto
Gothiek