Provinciale politieverordening bij staat van beleg, 11 mei 1940

Provinciale politieverordening bij staat van beleg, 11 mei 1940

SASN20101103_009

De Oost-Vlaamse militaire gouverneur, generaal-majoor Dubois kondigt de staat van beleg af. Dat heeft een reeks strenge maatregelen tot gevolg, onder meer de verplichte inlevering bij het gemeentebestuur van wapens of munitie in particulier bezit, het verbod aan burgers om zich tussen 20 u en 6 u per auto of motorvoertuig te verplaatsen en het bevel om alle ruimten te verduisteren die anders vanuit de lucht of van buitenaf zichtbaar zijn.
affiche
11 mei 1940