Kain en Abel: scène

Kain en Abel: scène

GZTul011

Een scène uit de opvoering 'Kain en Abel'
foto
realisme voor 1945
, schenking