Dijkdoorbraak bij De Schelde

Dijkdoorbraak bij De Schelde

GZTul015

Een groep mensen bezoekt de plaats van een dijkdoorbraak.
stereofoto
realisme voor 1930 Interbellum
, schenking, 2011