• Schenking van “eenige kleederen”
Schenking van “eenige kleederen”
Schenking van “eenige kleederen”

Schenking van “eenige kleederen”

ERF010511-067

Beslissingen van het Bureel van Weldadigheid (1800-1820) uit het schrift ‘Registré aux Déliberations du bureau de Bienfaisance de Waesmunster’ met o.a. beslissing om “Eenige Kleederen” te schenken aan “Verscheyde arme” die bij de raad eenige kleederen gereclameerd hebben en om de “Huyshuere” op zich te nemen van Jacobus Smet, ten belope van ‘zeventien guldens en veertien cens’.
boek
Waasmunster
1800-1820
Armoede, Kledij