• Afscheid van het vorige “armenhuis” in het Marollenstraatje
Afscheid van het vorige “armenhuis” in het Marollenstraatje
Afscheid van het vorige “armenhuis” in het Marollenstraatje

Afscheid van het vorige “armenhuis” in het Marollenstraatje

ERF010511-045

Officiële delegatie waaronder Mgr.Schelfhout, Vicaris-Generaal van het Bisdom Gent, Mevr. Stoop-Moens, burgemeester, Dhr. Albert Mariën, provinciegouverneur, de heer Kamiel Boschman, voorzitter C.O.O., de heer Ghyssens, gemeentesecretaris verlaten het vroegere “godshuis”.
foto
21 september 1958
Rusthuis