Aanstelling hulpbediende en tijdelijke vergoeding, wegens verhoogde prestatiesvoor ontvanger C.O.O. n.a.v. verhoogde steunverlening werklozen.

Aanstelling hulpbediende en tijdelijke vergoeding, wegens verhoogde prestatiesvoor ontvanger C.O.O. n.a.v. verhoogde steunverlening werklozen.

ERF010511-122

Door het voleindigen van de aanleg van het vliegveld worden opnieuw 650 gezinshoofden werkloos en zullen zij moeten genieten van een wettelijke ondersteuning waardoor er heel wat administratief bijkomt voor de ambtenaren van de gemeente.
boek
23 september 1940
werk, Armoede