Beraadslagingen over aankoop Marollenhuis

Beraadslagingen over aankoop Marollenhuis

ERF010511-099

Het bureel van Weldadigheid besliste in zitting van 9 januari 1837 om zich te wenden tot de provincie om machtiging te bekomen voor de aankoop van het Marollenhuys voor de som van “achttienduizend tweehonderd en negenentachtig francs en twaalf centiemen”. Het bureel bezat wel al via akte 29 delen van de 30 van dit huis, maar het 30ste deel behoorde toe aan Joanna Maria Stiltemans, een ‘spinnerse’ wonende te Lokeren, die een proces had ingediend tegen deze verkoop. Uiteindelijk heeft deze verkoop dan toch kunnen plaatsvinden, na een uitspraak door de rechtbank te Dendermonde, ten voordele van het bureel van Weldadigheid.
boek
Waasmunster
9 januari 1837
Armoede, Rusthuis