Aanbesteding arme weeskinderen

Aanbesteding arme weeskinderen

ERF010511-111

Het bureel van Weldadigheid bepaalde in zitting van 20 augustus 1841 de voorwaarden voor de aanbesteding van arme weeskinderen. De personen die aanbestede kinderen wilden aannemen moesten o.a. voorzien in ‘mondkost en kleederen’ en waren verplicht deze kinderen naar de zondagsschool te laten gaan. In hetzelfde besluit wordt een opsomming gemaakt met de namen van de kinderen die gedurende een jaar worden aanbesteed, telkens met de naam van de persoon die de bestede kinderen aannam.
boek
Waasmunster
20 augustus 1841