Vraag om subsidie voor de voltooiing van werken aan nieuw Godshuis

Vraag om subsidie voor de voltooiing van werken aan nieuw Godshuis

ERF010511-113

In de brief van 26/1/1842 (opgenomen in het notulenboek van het bureel van Weldadigheid) vraagt het Bureel van Weldadigheid om een subsidie aan het gemeentebestuur van 1500 à 2000 francs voor het voltooien van de werken aan het nieuw Godshuis, aangezien gemeentelijke steun een absolute voorwaarde is voor het bekomen van een subsidie bij het Ministerie van Justitie, welke tot daartoe al tweemaal werd afgewezen.
boek
Waasmunster
26 januari 1842
Armoede