Machtiging aankoop oud Marollenhuys

Machtiging aankoop oud Marollenhuys

ERF010511-102

Het bureel van Weldadigheid besliste in zitting van 26 augustus 1837 om zich nogmaals te wenden tot de provincie om machtiging te bekomen voor de aankoop van het Marollenhuys, ook indien het 30ste deel van de koopsom meer dan 700 ‘francs’ zou bedragen. Het bureel bezat al via akte 29 delen van de 30 van dit huis, maar het 30ste deel behoorde toe aan Joanna Maria Stiltemans, die een proces had ingediend tegen deze verkoop. In deze notulen wordt ook melding gemaakt dat de ‘verkoping’ van het oud Marollenhuys zal geschieden op 23 september 1837.
boek
Waasmunster
26 augustus 1837
Rusthuis