Stedelijke Nijverheidsschool van Sint-Niklaas, begin twintigste eeuw

Stedelijke Nijverheidsschool van Sint-Niklaas, begin twintigste eeuw

ASN001000088

In 1887 besliste de Sint-Niklase gemeenteraad een weefschool op te richten in de schoot van de Academie voor Schone Kunsten. De stedelijke nijverheidsschool was oorspronkelijk niets meer dan een theoretische leergang weefkunde. De lessen begonnen op 10 mei 1887 en werden gegeven door Frans Hannet, directeur van de Gentse weefschool. Tijdens de eerste vier maanden bezochten 33 leerlingen de school. Bij hervatting van de cursus in oktober 1887 werd de leergang gesplitst in een eerste jaar beginselen van de weefkunde en een tweede, praktijkgericht studiejaar.

B. MOENSSENS, De stedelijke nijverheidsschool van Sint-Niklaas (1887-1980), in: Archivaria 7 (1996), p. 14-22.
foto
225 X 300