Stedelijke Nijverheidsschool van Sint-Niklaas, begin twintigste eeuw

Stedelijke Nijverheidsschool van Sint-Niklaas, begin twintigste eeuw

ASN001000090

Vanaf het schooljaar 1892-1893 werd het cursuspakket van de Stedelijke Nijverheidsschool, dat tot dan toe enkel de weefkunde en het decoratieschilderen omvatte, uitgebreid met het nieuwe vak 'werktuigkunde'.

B. MOENSSENS, De stedelijke nijverheidsschool van Sint-Niklaas (1887-1980), in: Archivaria 7 (1996), p. 14-22.
foto
225 X 285