Wasia - 't Land van Waes

Wasia - 't Land van Waes

BWK&P_20110101_093

Waasland met steden en dorpen. Rivieren Schelde, Rupel, Durme, bijstromen, kreken en geulen duidelijk in beeld gebracht. De Wasia-kaart is de eerste keer uitgegeven in de SANDERUS, Flandria Illustrata, uitgegeven door de Blaeu familie in 1641-1644 (Keulen, A’dam). Later is dezelfde kaart terug te vinden in de ATLAS MAIOR van J. Blaeu uitgegeven tussen 1662-1666 in verschillende taalversies. Die versie van de kaart is te vinden in de Erfgoedbank onder PCEH20120320_016.

Deze niet-ingekleurde versie van de kaart betreft een latere heruitgave in 1732-1735 door Van der Lom uit Den Haag. Vele van de gebruikte koperplaten in deze uitgave zijn niet de originelen uit de Blaeu atlas. Een groot deel van onder andere de Wasia kaart is een hergravure (copie) door CREITE uit de tijd van de heruitgave Van der Lom. Zij is duidelijk te onderscheiden van het originele door het lettertype van de plaatsnaamgevingen, het ontbreken van tekst in de rechterbovenhoek en door de naamvermelding Creite. (Met dank aan Edy Hofman voor de identificatie van beide kaarten)
kaart
1732 tot 1735