• Caerten figurative van alle landen gelegen in Baesel ende Rupelmonde Broeck...
Caerten figurative van alle landen gelegen in Baesel ende Rupelmonde Broeck...
Caerten figurative van alle landen gelegen in Baesel ende Rupelmonde Broeck...
Caerten figurative van alle landen gelegen in Baesel ende Rupelmonde Broeck...
Caerten figurative van alle landen gelegen in Baesel ende Rupelmonde Broeck...
Caerten figurative van alle landen gelegen in Baesel ende Rupelmonde Broeck...
Caerten figurative van alle landen gelegen in Baesel ende Rupelmonde Broeck...

Caerten figurative van alle landen gelegen in Baesel ende Rupelmonde Broeck...

BWK&P_20110101_103

Volledige titel: Caerten figurative van alle landen gelegen in Baesel ende Rupelmonde Broeck soo als de selve tegewordigh zijn gereguleert sedert de leste bedyckinghe vanden jaere 1738, ende oock vermindert al de buyten schooren soo vele de selve sijn ingenomen door het beswaeren vanden hooftdyck oock de prysye der landen alhier in dese caerten aangeteeckent met rooden inct beneffens de numerus ende hemelsche breede van ieder stuck. Percelering gekopieerd van de originele kaart van Gillis van Goethem uit 1718. 1: Den Buysschaert en 's Graven Brouck; 2: Eersten brouckwijck; 3: Tweeden brouckwijck; 4: Derden brouckwijck; 5: Vierden brouckwijck; 6: Vijfden brouckwijck.
kaart
1738