Wijken van Sint-Niklaas naar de oude kaart van Semeelen

Wijken van Sint-Niklaas naar de oude kaart van Semeelen

BWK&P_20110101_106

Sint-Niklaas, 1630/40. Bijgevoegde aanduidingen: staatnamen (niet op de oude kaart), spoorwegen, autostrade, gemeentegrenzen, nieuwe verkeerswegen.
kaart
Sint-Niklaas
1951