Reynaerttentoonstelling 'Reineke Fuchs'

Reynaerttentoonstelling 'Reineke Fuchs'

BWMAP19_20100401_004

Tentoonstelling in Klingspor museum in 1998 (van 27/05 tot 23/08).
affiche
1998