Oorlogskaart: Stekene

Oorlogskaart: Stekene

Stekene_dorp A4 248/257

Deze militaire kaart geeft een beeld van de opstelling van het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden onder leiding van Prins Willem, de Heer van Brederode en Maarschalk Grammont. Ze heeft betrekking op een beslissende fase in de 80-jarige oorlog. De Hollandse Republiek sloot een verbond met Frankrijk met de bedoeling Hulst en Hulster Ambacht, op dat ogenblik in de handen van het Spaanse leger, te heroveren, wat uiteindelijk in 1645 lukte.
kaart
17de eeuw