klasfoto 1953-54

klasfoto 1953-54

PCGT_106

Klasfoto van een Sinterklaasbezoek in het eerste studiejaar in de lagere school, de juffrouw is Marie Madeleine Bruggeman. Het was het laatste jaar dat jongens en meisjes de lessen van het eerste leerjaar samen volgden. De lessen werden gegeven in de Vrije Meisjesschool in de Kerkstraat. De tweede op de tweede rij van links herkennen we de samensteller van het fotoboek " Eksaarde en Doorslaar",
foto
1953
, Bron : Eksaarde & Doorslaar - dorps(ge)zichten vroeger en nu. Samengesteld door Georges Tallir, uitgave vzw Gezoarse Feesten 6 oktober 2006 D2006/11.026/1 - pagina niet gevonden