Caerte der prochie van Nieukercken

Caerte der prochie van Nieukercken

BWK&P_20120415_114

Caerte der prochie van Nieukercken. Z. Sch. Handschriftelijke kaart.
kaart
1780