Kaart van een schor nabij Bazel

Kaart van een schor nabij Bazel

BWK&P_20120421_135

Kaart ter opmeting van een schor tussen het Panneschor, de Schelde, de dijk van het Oostbroek en het "voorland van den Balloo". Opgemeten door Judocus Vandevelde en getekend 5 december 1735.
kaart
5 december 1735