• Lange Gaanweg  1990-2012 6
Lange Gaanweg  1990-2012 6
Lange Gaanweg  1990-2012 6

Lange Gaanweg 1990-2012 6

Lange Gaanweg Fassaat 2 noord voor

Foto voor de werken in de Bazelse polder, aan de Lange Gaanweg naast het Fasseyt, richting noord. Je kijkt over het weel van de "Gevangenis", het gebiedje dat vanaf hier oostelijk tot tegen Kallebeek loopt ne omsloten wordt door een sloot.

Tijdens de werken maart 2012. Zicht over het noordelijk gedeelte van het weidevogelgebied en een stukje gecontroleerd overstromingsgebied in de verte rechts. Volledig boomvrij.
positief (foto)
1990 tot 2013