Kadastraal plan Sinaai, detailopname dorpskern

Kadastraal plan Sinaai, detailopname dorpskern

SASN20120510_006

Kaartblad uit de kadastrale atlas van P. Gerard, inspecteur van het kadaster, uitgegeven omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Deze sectie toont de bewoning langs één helft van de Dries, 'de Papenacker' en van de gronden tussen de Dorpstraat, Wijngaerdstraat (huidige Edgar Tinelstraat) en Vleeshouwersstraat. Ook de ligging van waterlopen zoals de Papenackerbeek en de Speeuwsbeek is aangeduid.
kaart
1850-1900