• Durmelandschap langs de Smoortstraat, 1970-2005
Durmelandschap langs de Smoortstraat, 1970-2005
Durmelandschap langs de Smoortstraat, 1970-2005

Durmelandschap langs de Smoortstraat, 1970-2005

38

Zicht op het Durmelandschap tussen de Oude Spoorwegbedding en het Kasteel van Sombeke in 1970. Toegevoegd is een zicht op hetzelfde landschap in 2005.

Foto's verzameld in het kader van de masterthesis Ilke Werbrouck, Recente evoluties van het Durmelandschap (2005, Ugent).
foto
1970 tot 2005
Landschappen
Freddy Waterschoot, bruikleen