• Gestrande schepen op de Durme bij laag water, 1951-1975
Gestrande schepen op de Durme bij laag water, 1951-1975
Gestrande schepen op de Durme bij laag water, 1951-1975

Gestrande schepen op de Durme bij laag water, 1951-1975

47

Zicht op de Durme bij laag water, met aangemeerde schepen. Datering onzeker: 1951-1975. Mogelijk werd de foto genomen na 1969, voordien zou het zichtbare huis vanop het water bereikbaar geweest zijn via een kil in de Durme (bron: Johan Lenart). Toegevoegd is een foto van hetzelfde zicht in 2005. Het 'vaartuig' in het midden van de foto is de bekende 'vliegboot' van Frans Verhelst. Zie : http://www.zoleefdehamme.be/?s=frans+verhelst (Met dank aan Noël Van Damme)

Foto's verzameld in het kader van de masterthesis Ilke Werbrouck, Recente evoluties van het Durmelandschap (2005, Ugent).
foto
1951 tot 2005
d'Hanis, bruikleen