• Durmelandschap, omgeving Koolputten, 1970-2005
Durmelandschap, omgeving Koolputten, 1970-2005
Durmelandschap, omgeving Koolputten, 1970-2005

Durmelandschap, omgeving Koolputten, 1970-2005

51

Zicht op het landschap langs de Durme, in de omgeving van de Koolputten ca 1970. Toegevoegd is een foto van hetzelfde zicht in 2005.

Foto's verzameld in het kader van de masterthesis Ilke Werbrouck, Recente evoluties van het Durmelandschap (2005, Ugent).
foto
1970 tot 2005
Landschappen
Freddy Waterschoot, bruikleen