• Durmezicht vanop de brug te Hamme, 1951-2005
Durmezicht vanop de brug te Hamme, 1951-2005
Durmezicht vanop de brug te Hamme, 1951-2005

Durmezicht vanop de brug te Hamme, 1951-2005

55

Zicht op de Durme met spelende kinderen op zandbank. Datum onzeker. Toegevoegd is een foto van hetzelfde zicht in 2005.

Foto's verzameld in het kader van de masterthesis Ilke Werbrouck, Recente evoluties van het Durmelandschap (2005, Ugent).
foto
1951 tot 2005
Rivieren