Plan Cadastral der Gemeente Sinay

Plan Cadastral der Gemeente Sinay

KOKW Plan Cadastral Sinaai

Kadastrale atlas van Sinaai met 18 kadasterkaarten op 1:2500.
kaart
19de eeuw