Interieur van Sint-Corneliuskerk in Meerdonk

Interieur van Sint-Corneliuskerk in Meerdonk

PCJM20120923_006

Interieur met korfbogige scheibogen op zuilen met vierkante dekplaat en achtkantige sokkel bekleed met zwart marmeren platen. Hoofdgestel waarboven korfbogig tongewelf met vlakke gordelbogen. In de zijbeuken, licht welvende kruisgewelven. Koor met gekoppelde Corinthische zuilen waarop zwaar hoofdgestel bestaande uit gelede architraaf, vlakke fries en kroonlijst op modillons. Dia maakt deel uit van een reeks over de Beverse regio.
diapositief
1960 tot 1970