Anton Vlaskop als regent Nederlands en Frans

Anton Vlaskop als regent Nederlands en Frans

PCAV20121111_008

In het schooljaar 1953-1954 gaf Anton Vlaskop, pseudoniem van Arthur Tettelin-Lerno les aan het 6e moderne B in het Sint-Paulusinstituut te Gent. Toen was dit het 1e jaar middelbaar.
fotoalbum
1953
Nederlands, Frans
, legaat, 2007