1915-Kennisgeving betreffende de duiven

1915-Kennisgeving betreffende de duiven

WOI-018

3 mei 1914; Thielt; De OppervelhebberOp 1 mei is een reisduif neergeschoten die belangrijke documenten overbracht. Tot 6 mei om 8u 's avonds moeten alle duiven in het gansche gebied van het 4deleger gedood worden. Wie nog duiven heeft, ervan weet zonder het onmiddellijk te melden aan het gemeentebestuur, of een toegekomen duif niet onmiddelijk overlevert aan de Duitse overheid zal streng gestraft worden. De ganse gemeente is rekenschap schuldig en zal gestraft worden.
affiche