1915- Verplichting op eenzelvigheidspapieren

1915- Verplichting op eenzelvigheidspapieren

WOI-028

3 november 1915;St. Nikolaas;Mobile Etappen-Kommandatur, 29 IV Armee; Iedereen ouder dan 15 moet steeds een eenzelvigheidsbewijs bijhebben. Op reis buiten de eigen woonplaats moet er ook steeds een reispas meegenomen worden, anders zullen strenge straffen volgen.
affiche
3 november 1915