1916- Verplichte paardenmonstering

1916- Verplichte paardenmonstering

WOI-037

6 januari 1916; Sint-Niklaas; Dr. M. De Smedt, waarnemend burgemeester; Op bevel van de Duitse Militaire Overheid wordt op verzoek van de Duitscshe Militaire overheid op 11 januari om 9u stipt op de Groote Markt een paardenmonstering van alle paarden gehouden. Voor het eind vande monstering is het verkoopen verboden. Degene die te laat komen of niet verschijnen krijgen een geldboete of gevangenisstraf.
affiche
6 januari 1916
WOI, Affiches, Paarden