Meisjesschool - Kallo

Meisjesschool - Kallo

Kallo_PK_005_MEISJESSCHOOL

In 1866 kregen de zusters van de kindsheid Jesu de toestemming om een school in te richten waar meisjes van Kallo onderwijs zouden kunnen genieten. In volle schoolstrijd (1878-1884) verhuisden de zusters van het hospice naar een stuk grond in de Gasthuisstraat dat de katholieke familie Geelhand in 1882 aan de congregatie schonk. Daar werd een nieuwe school en woonhuis voor de zusters gebouwd. In 1953 hadden de meisjesschool en het klooster veel te lijden onder de gevolgen van de watersnood. De Gasthuisstraat kwam tweemaal per dag helemaal onder water te staan. De overstroming richtte een ware ravage aan in de klaslokalen: schoolgerei, lesborden, banken en stoelen kwamen onder een dikke laag modder te liggen. Nadat de meisjesschool in de jaren 1980 werd opgedoekt, stond het gebouw jarenlang te verkommeren. In 2010 is er even sprake geweest om het hoofdgebouw van de vrije meisjesschool over te dragen aan de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting voor de realisatie van een ‘sociaal woonproject’, maar deze verkoop ging uiteindelijk niet door. Tot op vandaag is de gemeente Beveren op zoek naar een nieuwe koper die het fraaie schoolgebouw in de Gasthuisstraat een nieuwe bestemming en toekomst kan bieden. Op de achtergrond zien we nog een monumentale langschuur met wolfsdak die vandaag nog steeds in het straatbeeld aanwezig is. Deze bepleisterde en beschilderde polderschuur staat haaks op de straat ingepland en is aan de straatzijde met het jaar 1858 gedateerd.
postkaart