WOI_03_12

WOI_03_12

WOI_3_12

Bekendmaking van een mededeling van het Belgische gouvernement-generaal getiteld 'Het geheimzinnig rood vlugschrift' betreffende een door de Engelsen geheim gehouden brief van een Belgische soldaat aan het Engelse Hogerhuis.
affiche
110 X 73
na 24 september 1915