Mededeling stadsbestuur bedanking koningshuis, 14 juli 1866

Mededeling stadsbestuur bedanking koningshuis, 14 juli 1866

SASN20101119_003

Het Sint-Niklase stadsbestuur dankt de bevolking in naam van het vorstenpaar. Eerste schepen en waarnemend burgemeester A. Verdurmen brengt ter kennis dat Hunner Majesteiten bij een bezoek aan Gent 'zich gewaardigd hebben naar den toestand onzer Stad te vragen, en mij verzekerd hebben dat Hun onthaal alhier altijd een Hunner beste geheugens blijft'.
affiche
14 juli 1866