3de kleuterklas op uitstap

3de kleuterklas op uitstap

WAS007000003_003

Op deze foto zien we een broeder met een 3de kleuterklasje. Ze zijn vermoedelijk op uitstap vermits deze foto niet getrokken is op een locatie op school. Deze foto is een overdruk van een oudere foto. De broeder op de foto is Broeder Pius uit de broederschool Sint Lodewijk in de stationstraat in Beveren. Naar ik meen was daar geen kleuterschool. Zou het kunnen dat dit het eerste studiejaar was? (Walter Waem).
foto
177 X 239