't Veer van Tielrode

't Veer van Tielrode

ATE001000028

Het pittoreske veer is het kleinste van het hele Scheldebekken. Bij goed weer duurt de overtocht naar Den Bunt in Hamme amper drie minuten. Het Durmeveer of de overzetdienst tussen Tielrode en Hamme bestond reeds in de 13de eeuw . Aan het veer werd tol geheven op voorbijvarende schepen door de heren van Appelsvoorde , die ook het visrecht op de Durme verpachtten. De gronden, de overzet- en kilrechten werden in 1786 openbaar verkocht. Tijdens de eerste helft van de 20° eeuw, toen de Durme nog bevaarbaar was, was er de beurtdienst De Durme N.V. Antwerpen-Hamme, met stoomboot die aanlegde te Tielrode. In het groene hok aan het veer worden dagelijks de waterstanden van de Durme bij hoog - en laagwater geregristreerd om zo de evolutie van het waterpeil te volgen . Aan het veer kunnen we duidelijk waarnemen hoe de Durme zich naar de Schelde kronkelt , en kijkend in de richting van de Schelde , zien we de potpolder van Tielrode of het Tielrodebroek , omringd door dijken . Hier kan de aandachtige toerist enkele unieke panoramabeelden bewonderen. Tot eind jaren '60 was de veerman bijgenaamd "Den Toeter". Hij woonde in café 't Veerhuis. Karnavalsgroep De Kliek heeft een reus gemaakt gebaseerd op deze legendarisch veerman (zie ook Wase Reuzen).

DE BRUYNE RIK, Kroniek: Oude kerk Tielrode. Met dank aan Paul Goossens voor de info aangaande de veerman.

Deze plaats werd door de toen nog jonge academieleraar en kunstschilder-glazenier Gerard Huyben op doek geschilderd. Vaak gebruikte hij ook Geert als zijn voornaam. (Met dank aan Werner Lyssens)
foto
175 X 235