• kapel O. L. Vrouw van Salette, Bergstraat Stekene
kapel O. L. Vrouw van Salette, Bergstraat Stekene
kapel O. L. Vrouw van Salette, Bergstraat Stekene
kapel O. L. Vrouw van Salette, Bergstraat Stekene
kapel O. L. Vrouw van Salette, Bergstraat Stekene

kapel O. L. Vrouw van Salette, Bergstraat Stekene

WAS008000006_099

In het jaar 1854 - 't was toen dat het wonder gebeurde Het jaar tevoren was er te St. Niklaas ook blijdschap geweest, over een eerbewijs aan O. L. Vrouw van Salette gebracht. Wij lezen daar immers « 1853 Den 9 Maert is er in de kapelleken der arme Klaren alhier een uitmuntend altaarstuk plaatst,verschijning der H. Maagd op de alpische bergen. ». Deze kapel is een statig gebouw te midden der bosstreek, langs de breede, zandige baan. Op een grondvlak van 3,5 X 5 m. rijst het op met zijn rondbogige deur en vensters, met zijn zwaar torentje en wekbel, eenvoudig en ernstig. Bron:De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, nummer ID 15506. Jozef Van Vlierberghe De Kapellen in het Waasland 1938 p.365.

Ingevoegd op de extra foto's: interieur en gebouw. Recente foto’s genomen in 2015 door Hugo Bulterijst.
foto
1965