• Kapel H. Antonius van Padua, Moerbeke
Kapel H. Antonius van Padua, Moerbeke
Kapel H. Antonius van Padua, Moerbeke

Kapel H. Antonius van Padua, Moerbeke

WAS008000006_108

Kapel H. Antonius van Padua. Oorspronkelijke kapel van 1897 gesloopt bij de verbreding van de straat. Oprichting van een nieuwe heden gewitte bakstenen kapel in 1940 aan de overkant van de straat in de toenmalige bouwtrant op T-vormige plattegrond en met een piramidale leien dakruiter op het centrale pannen zadeldak. Altaar met gepolychromeerd H. Antoniusbeeld en kleiner O.-L.-Vrouwebeeld. Bron:De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.ID 34282. Jozef Van Vlierberghe De Kapellen in het Waasland 1938 p.218.

Ingevoegd:interieur en gebouw. Foto's genomen in 2011. Door Hugo Bulterijst.
foto
1965