WOI. Electrische afsluiting aan de Schelde

WOI. Electrische afsluiting aan de Schelde

D001

1914-1918: Loopbrug aan de elektrische afsluitdraad aan de Schelde (Prentkaart). Deze hindernis werd aangelegd om de Nederlandse grens volledig af te sluiten. Links in de hoek van de kaart ziet men het dak van het woonhuis van het Lindenhof. Aan de hand hiervan kan de plaats waar de draad zich bevond worden bepaald, aan het eind van het Paardenschor (kant Ouden Doel). De Duitse soldaten die de draad bewaakten waren ingekwartierd op het Lindenhof. Een anekdote: Elk van deze soldaten moest volgens een beurtrol 's morgens vroeg te voet naar het dorp om de koffie op te halen. Onder hen bevond er zich ene "Johan" . Johan dronk elke dag zijn portie koffie mee. Alleen de dag dat hij gevorderd werd met "Johan Kaffee holen" antwoorde hij: "Muss kein Kaffee haben" en bleef op zijn strozak liggen. (opgetekend bij Remi Scheerders).
foto, postkaart
1914 tot 1918